אהבה הרב אלישע אבינר

חשיבות האהבה בחינוך ילדים ובייחוד מתבגרים


אימת האחיות נעמי עיני

יש לי בן בן שבע עשרה שמתנהג אל אחיותיו הצעירות ברודנות. הוא מצווה עליהן להכין לו שתיה, לסדר ולנקות, מעיר להן על התנהגותן ולבושן ומפנה כלפינו ההורים, אצבע מאשימה בנוגע לחינוכן. מה לעשות?


הורים לא מושלמים הרב שלמה וילק

אני הורה מתוסכל…


"כבר אמרנו לך אלף פעמים" הרב אלישע אבינר

כיצד מוכיחים מתבגר?

שילוט 'עצור' ברחוב - לדעת לאמר לא
לומר: לא!! הרב אלישע אבינר

על גבולות ההכלה והקבלה של המתבגר..


לומדים להיות הורים הרב יוני לביא

באיזו אוניברסיטה לומדים להיות הורים?


אמא- תפסיקי לחפור… הרב יונה גודמן

כיצד ליצור שיח פורה עם המתבגר?


ואהבת לבנך כמוך הרב אלישע אבינר

קבלתנו את עצמינו ללא תנאי מלמדת אותנו לקבל גם את ילדינו כפי שהם


יש לי הרבה ציפיות ממנו הרב אלישע אבינר

מה אנו מאחלים לילדינו- אושר עתידי או אושר עכשווי?


לתפוס את הרכבת בזמן הרב יוני לביא

ממתי להתחיל לחנך את הילד?