"שלום בית" והשפעתו על חינוך הילדים
הרב אלישע אבינר והמטפל המשפחתי אבי ברנשטיין

יותר ממה שהורים מחנכים ילדיהם, האווירה בבית מחנכת אותם. חשיבות "שלום הבית" בחינוך ילדינו