כוס יין כמעט ריק - כשיש תסכול עם חינוך מתבגרים צריך להסתכל בחצי הכוס המלאה
רוב הכוס המלאה
הרב אלישע אבינר

הבן מאכזב.. אולי תביט על רוב הכוס המלאה