האם אנחנו מפנקים את ילדינו הקטנים יותר מידי? הרב יונה גודמן

הרב יונה גודמן, המנהל החינוכי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, וראש תחום חינוך אמוני במכללת אורות ישראל

לחצו כאן לפרטים מלאים ולהורדת ההקלטה


התפשטות ריגשית כתופעה מטרידה הרב יונה גודמן

  הרב יונה גודמן, המנהל החינוכי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, וראש תחום חינוך אמוני במכללת אורות ישראל

לחצו כאן לפרטים מלאים ולהורדת ההקלטה


פינת הרב גודמן: העברת אחריות לילד על לימודיו הרב יונה גודמן

האם לשים את הדגש על הישיגים בלימודים או האם הורים אמורים להתרכז בהווי המשפחתי והחברתי? איך מעבירים אחריות לילד על לימודיו? ומה קורה אם הילד בפנימיה? הרב יונה גודמן בשיחה להורים. 

לחצו כאן לפרטים מלאים ולהורדת ההקלטה


הצבת גבולות לנוער מתוך אמון בכוחות הילד הרב יונה גודמן

הצבת גבול מתוך אמון בכוחות הילדי ומתוך רצון לטובתו, ולא מתוך יאוש, כעס ותסכול. "נעשה ונשמע": תפקידינו לא רק להשמיע לילד מה עליו לעשות ("נעשה") אלא גם לאפשר לו לשמוע ולהזדהות עם ההוראה. בנוסף, בביטוי "ונשמע" כלולה גם החובה עלינו ההורים "לשמוע" את מה שקורה בעולמו הפנימי של הילד.

לחצו כאן לפרטים מלאים ולהורדת ההקלטה


פינת הרב גודמן: תרבות הפנאי בקרב בני נוער – מסינון למענה חיובי הרב יונה גודמן

האם אנחנו נמצאים כל הזמן במלחמת מאסף או האם אנחנו מסוגלים להציע תרבות פנאי שתתן מענה חיובי במקום שנצטרך רק לסנן, להגביל ולבנות מחיצות וחומות? איזה רווח אדיר היה אפשר לקבל אם היינו מקיימים את הדיון הזה באופן תדיר עם ילדינו… איך מחנכים את הילד לבחור? איך עוזרים לו לרצות לצרוך תרבות גבוהה? ועל חשיפת הנער לתנאי עיסוק נוספים שיש בהם מימד של יצירה.

לחצו כאן לפרטים מלאים ולהורדת ההקלטה


פינת הרב גודמן: החלטות טובות – עצמיות במקום לחץ חברתי הרב יונה גודמן

למה בני נוער לא בוחרים בדברים שמתאימים להם? בגיל הזה לחבר'ה יש ערך עליון. איך אפשר לחזק את ילדינו ביכולתם לבחור את דרכם באופן עצמאי ולא מתוך לחץ חברתי?.

לחצו כאן לפרטים מלאים ולהורדת ההקלטה


איך לשוחח עם ילדים לאחר פיגוע? הרב יונה גודמן

הילדים בבית בחופש וחשופים יותר לחדשות באמצעי התקשורת. כיצד אנו כהורים יכולים לסייע להם להתמודד עם ידיעות קשות על פיגועים כשהם לא במסגרת בית הספר? הרב יונה גודמן משוחח על תפקיד הורים בשעה זאת.

לחצו כאן לפרטים מלאים ולהורדת ההקלטה


התפיסה היהודית – החינוך החיובי הרב יונה גודמן

התפיסה היהודית מחפשת את האור בחינוך הילדים, למרות שיש גם ערך לקשיים שמתוכם אנו נבנים. והחשיבות לצוות החינוכי לחפש את הטוב האמיתי שבתוך הילד.

לחצו כאן לפרטים מלאים ולהורדת ההקלטה


תיקון חלום ההורה הרב יונה גודמן

פעמים רבות אנחנו ההורים התייאשנו ונהיינו 'פרקטים' לגבי היכולות של ילדינו עד כדי הגדרת הילד כ'כישלון'. העבודה הראשונה הדרושה מאיתנו היא עבודה פנימית עמוקה, להאמין ביכולות של ילדינו. מהם הצעדים הדרושים כדי לתקן את החלום על העתיד של הילד?

לחצו כאן לפרטים מלאים ולהורדת ההקלטה


איפה מצויה פגיעה מינית? הרב יונה גודמן

בניגוד לדעה הרווחת, פגיעה מינית בקרב בני נוער – מצויה יותר בסביבה המוכרת ומאנשים מוכרים מאשר במקומות או שעות הנחשבות מסוכנות.

לחצו כאן לפרטים מלאים ולהורדת ההקלטה