הדרכה מול לימודים הרב יוני הולנדר

בני נכנס להדרכה בתנועת נוער. מאז הפסיק ללמוד. הוא שמח בתפקיד ההדרכה… אבל זה פוגע קשות בלימודים שלו…


פינת הרב גודמן: תרבות הפנאי בקרב בני נוער – מסינון למענה חיובי הרב יונה גודמן

האם אנחנו נמצאים כל הזמן במלחמת מאסף או האם אנחנו מסוגלים להציע תרבות פנאי שתתן מענה חיובי במקום שנצטרך רק לסנן, להגביל ולבנות מחיצות וחומות? איזה רווח אדיר היה אפשר לקבל אם היינו מקיימים את הדיון הזה באופן תדיר עם ילדינו… איך מחנכים את הילד לבחור? איך עוזרים לו לרצות לצרוך תרבות גבוהה? ועל חשיפת הנער לתנאי עיסוק נוספים שיש בהם מימד של יצירה.

לחצו כאן לפרטים מלאים ולהורדת ההקלטה

שיחה בין אב לבנו, יושבים על כורסאות על יד ספרייה בתוך הבית.
לא התקבל להדרכה נעמי עיני

הבן לא התקבל להדרכה בתנועת נוער. הוא קיבל את התשובה כפגיעה אישית ומגיב בכעס ואומר שהוא כבר גמר עם התנועה. איך אפשר לעודד את רוחו ולתמוך בו ברגע הקשה הזה?


כניסה להדרכה הרב אלישע אבינר

כניסה להדרכה מול השקעה בלימודים – מה גובר?


הדרכה ולימודים רותי מידן

הדרכה ולימודים בהתנגשות? בני (בן 15) נכנס להדרכה בתנועת נוער. מאז הפסיק ללמוד. אנחנו רואים שהוא שמח בתפקיד ההדרכה. הוא משקיע בו הרבה. אבל, זה פוגע קשות בלימודים שלו. מה לעשות?


הדרכה בסניף או לימודים הרב אליקים לבנון

יש לנו בן בגיל תיכון והוא עסוק בהרבה דברים: הדרכה בסניף, עזרה לילדים עם לקויות… זה פוגע מאוד בלימודים שלו… מה לעשות?


לימודים בלבד או גם התנדבות וחסד? הרב אלישע אבינר והרב אבינועם הורוביץ

מה תפקידו של מוסד חינוכי – להקנות יידע או להפעיל את התלמידים בפעילות התנדבותית?

לחצו כאן לפרטים מלאים ולהורדת ההקלטה