רחוב בלילה
המבדיל בין יום ובין לילה
הרב יוני לביא

על חשיבות ההשגחה ההורית בשעות הלילה


הדרכה מול לימודים
הרב יוני הולנדר

בני נכנס להדרכה בתנועת נוער. מאז הפסיק ללמוד. הוא שמח בתפקיד ההדרכה… אבל זה פוגע קשות בלימודים שלו…


פינת הרב גודמן: תרבות הפנאי בקרב בני נוער – מסינון למענה חיובי
הרב יונה גודמן

האם אנחנו נמצאים כל הזמן במלחמת מאסף או האם אנחנו מסוגלים להציע תרבות פנאי שתתן מענה חיובי במקום שנצטרך רק לסנן, להגביל ולבנות מחיצות וחומות? איזה רווח אדיר היה אפשר לקבל אם היינו מקיימים את הדיון הזה באופן תדיר עם ילדינו… איך מחנכים את הילד לבחור? איך עוזרים לו לרצות לצרוך תרבות גבוהה? ועל חשיפת הנער לתנאי עיסוק נוספים שיש בהם מימד של יצירה.


כניסה להדרכה
הרב אלישע אבינר

כניסה להדרכה מול השקעה בלימודים – מה גובר?


הדרכה ולימודים
רותי מידן

הדרכה ולימודים בהתנגשות? בני (בן 15) נכנס להדרכה בתנועת נוער. מאז הפסיק ללמוד. אנחנו רואים שהוא שמח בתפקיד ההדרכה. הוא משקיע בו הרבה. אבל, זה פוגע קשות בלימודים שלו. מה לעשות?


הדרכה בסניף או לימודים
הרב אליקים לבנון

יש לנו בן בגיל תיכון והוא עסוק בהרבה דברים: הדרכה בסניף, עזרה לילדים עם לקויות… זה פוגע מאוד בלימודים שלו… מה לעשות?