פרשת בא
מיכל פלהיימר

בפרשתנו מופיעה המצווה הראשונה שנצטוו בה ישראל. מהי לדעתכם התכלית של קיום המצוות? מדוע לא מספיק להיות "יהודי בלב"?


פרשת וארא
מיכל פלהיימר

"ויאמר אליו משה, כצאתי מן העיר אפרוש את כפי אל ה'" – האם לדעתכם טוב להתנדנד ולפרוש כפיים או לקרוא בקול רם בעת התפילה, או שעדיף להתפלל ללא תנועה כלל? "אמור אל אהרן נטה את מטך והך את עפר הארץ" – מדוע לדעתכם קשה לנו לפעמים להכיר טובה אחד לשני? אילו תירוצים אנחנו נותנים לעצמנו על מנת להתחמק מהכרת הטובה? פ"ש חינוך: רעיונות לדיון עם ילדינו המתבגרים בשולחן השבת – פרשת וארא תשע"ו


פרשת ויגש
מיכל פלהיימר

"ויתן את קולו בבכי". מה דעתכם על הבכי? האם בכי מורה על חולשה? האם טוב לבכות או שעדיף להתגבר?


פרשת מקץ
מיכל פלהיימר

מהם היתרונות והחסרונות בעשיית דיאטות למיניהן, ומהם תמרורי האזהרה להתנהגות אנורקסית? מה דעתכם על תופעת ה"אברכיות"? פ"ש חינוך: רעיונות לדיון עם ילדינו המתבגרים בשולחן השבת – פרשת מקץ תשע"ו


פרשת וישב
מיכל פלהיימר

פ"ש חינוך: רעיונות לדיון עם ילדינו המתבגרים בשולחן השבת – פרשת וישב תשע"ו


פרשת ויצא
מיכל פלהיימר

פ"ש חינוך: רעיונות לדיון עם ילדינו המתבגרים בשולחן השבת – פרשת ויצא תשע"ו


פרשת חיי שרה
מיכל פלהיימר

פ"ש חינוך: רעיונות לדיון עם ילדינו המתבגרים בשולחן השבת – פרשת חיי שרה תשע"ו


פרשת וירא
מיכל פלהיימר

"ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח". מה דעתכם על פרסום תמונות של מחבלים הרוגים, או תמונות וידאו של מהלך הפיגוע?


פרשת לך לך
מיכל פלהיימר

פ"ש חינוך: רעיונות לדיון עם ילדינו המתבגרים בשולחן השבת – פרשת לך לך תשע"ו


פרשת נח
מיכל פלהיימר

האם לדעתכם אמירת מחמאות (חיזוקים חיוביים) לזולת רצויה, או שהיא יוצרת אצלו תלות במחמאה ומרגילה אותו לעשות את הטוב על מנת לקבל פידבק חיובי מהסביבה?  האם לדעתכם האדם טוב ביסודו או רע? ואולי לא כך ולא כך? רעיונות לדיון עם ילדינו המתבגרים בשולחן השבת – לפרשת נח