פרשת פקודי
מיכל פלהיימר

"בגדי שרד לשרת בקודש". מה דעתכם על תלבושת אחידה בבית הספר? האם יש הבדל בין יסודי לתיכון?


פרשת ויקהל
מיכל פלהיימר

"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל". ישנן מפלגות שונות ומגזרים שונים בעם ישראל. מדוע חשוב לדעתכם לנסות לאחד בין הפלגים?


פרשת כי תשא
מיכל פלהיימר

"ועשית כיור נחושת לרחצה". הכיור שימש לרחצה לפני העבודה במשכן. מה לדעתכם חשוב יותר, ההכנה למצווה או המצווה עצמה? האמצעי או המטרה?


פרשת תצוה
מיכל פלהיימר

"ונשמע קולו בבואו אל הקודש". האם נכון לשתף אחרים בהתקדמות האישית שלנו בעבודת ה'?


פרשת תרומה
מיכל פלהיימר

"מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי". מה חשוב יותר, נדיבות הלב או נדיבות מעשית? האם יש ערך לאחד מהם ללא השני? פ"ש חינוך – רעיונות ודיונים למשפחה מהפרשה – לפרשת תרומה


פרשת משפטים
מיכל פלהיימר

"עזוב תעזוב עמו". האם לדעתכם צריך לסייע למי שאינו מתאמץ לעזור לעצמו? האם יש ליזום עזרה לזולת כאשר נראה כי הוא אינו לוקח אחריות על מצבו? פ"ש חינוך: רעיונות לדיון עם ילדינו המתבגרים בשולחן השבת – פרשת משפטים


פרשת בא
מיכל פלהיימר

בפרשתנו מופיעה המצווה הראשונה שנצטוו בה ישראל. מהי לדעתכם התכלית של קיום המצוות? מדוע לא מספיק להיות "יהודי בלב"?


פרשת וארא
מיכל פלהיימר

"ויאמר אליו משה, כצאתי מן העיר אפרוש את כפי אל ה'" – האם לדעתכם טוב להתנדנד ולפרוש כפיים או לקרוא בקול רם בעת התפילה, או שעדיף להתפלל ללא תנועה כלל? "אמור אל אהרן נטה את מטך והך את עפר הארץ" – מדוע לדעתכם קשה לנו לפעמים להכיר טובה אחד לשני? אילו תירוצים אנחנו נותנים לעצמנו על מנת להתחמק מהכרת הטובה? פ"ש חינוך: רעיונות לדיון עם ילדינו המתבגרים בשולחן השבת – פרשת וארא תשע"ו


פרשת ויגש
מיכל פלהיימר

"ויתן את קולו בבכי". מה דעתכם על הבכי? האם בכי מורה על חולשה? האם טוב לבכות או שעדיף להתגבר?


פרשת מקץ
מיכל פלהיימר

מהם היתרונות והחסרונות בעשיית דיאטות למיניהן, ומהם תמרורי האזהרה להתנהגות אנורקסית? מה דעתכם על תופעת ה"אברכיות"? פ"ש חינוך: רעיונות לדיון עם ילדינו המתבגרים בשולחן השבת – פרשת מקץ תשע"ו