החינוך הפנימייתי – אידיאל או כורח?

הרב אלישע אבינר