השבת – הזדמנות לתת חום לילדים

מתוך "לחנך בשמחה" / הרב יצחק זילברשטיין