השפעת החברה על היחיד בתקופתנו

מתוך "החברה והשפעתה"/ הרב אברהם בהר"ן