הורות והתבגרות: התמודדות מתבגרים עם שכול במשפחתם

הרב אלישע אבינר, הרב יונה גודמן ונעמי עיני