יהלום שנפל לבוץ

מתוך אור הלבנה / הרבנית אורה רבקה וינגורט