יישום תיאורית פרופ´ פוירשטיין בחינוך הביתי

הרב אלישע אבינר והרב רפי פוירשטיין