כיצד מחנכים בתוך המולת החיים?

הרב אלישע אבינר והרב שלמה וילק