כיצד מעוררים מוטיבציה לימודית?

הרב אלישע אבינר והרב שמואל שנהב