לימודים בלבד או גם התנדבות וחסד?

הרב אלישע אבינר והרב אבינועם הורוביץ