לנפץ כמה סטיגמות על נוער הישיבות התיכוניות

צביקה מור