תגית: תפילה

לילות לבנים

עיד בלילה

בימים בהם שעות העבודה כבר אינן משמונה בבוקר עד חמש בצהרים, הלילה איננו זמן שינה לרבים יותר מהיום, מעטים מחתימים כרטיס עבודה לפי שעות, חנויות פתוחות ללא הפסקה, וילדינו עושים לילות כימים, כפשוטו, חל שינוי מוחלט בתפיסת הזמן. אורח החיים הזה גורם לבלבול גדול אצל בני הנוער, שאינם מבינים שצריך לקום למניין בשעה מסוימת בבוקר, או להגיע לבי"ס בזמן קבוע, ומדוע שבת נכנסת בדיוק ב-17:38. השקיעה והזריחה הם אירועים טבעיים בלבד ואם ניסיתם פעם להגיע לחתונה בזמן שכתוב בהזמנה וודאי הגעתם לפני החתן והכלה.

החברה כולה עומדת קרועה בין הרצון לחנך לעמידה בזמנים, לכבוד לכל רגע שאובד, ובין התחושה שהשחרור מכבלי הזמן תורם ליצירתיות של הדור הצעיר.

הפתרון טמון ביכולת שלנו להבין את משמעות השינוי ומתוך כך למצוא דרכים לאיזון בין סדר זמנים שבמשנה לבין העיתים המתחדשים. אנו חייבים לתת דוגמא אישית לדיוק בזמנים, מגיל צעיר לחנך לכבוד לזמנם של אחרים ולחשיבות של חיים השולטים בזמן ולא "זורמים" איתו. עִמדו על הגעה בזמן למניין בבוקר או לרגע פתיחת הלימודים בבוקר, אך אל תהפכו את הזמן לעריץ ואל תקבעו לו"ז צבאי לכל רגע. אל תחיו בעתיד, תמיד נבהלים לפגישה הבאה ותמיד מזכירים מה צריך לעשות בעוד שעה או בעוד יום, תנו להווה את המקום שלו. בשעת תפילה התפללו, אל תקראו את עלוני פרשת השבוע; בשעת לימוד לימדו, אל תתבטלו; בשעת אוכל איכלו, אל תשוחחו בטלפון; בשעת טיול טיילו, אין צורך בספר ביד או באוזניות עם שיעור דף יומי. מצו את הרגעים של החיים, כך תזכו "לבוא בימים" – לבוא ליום הדין עם כל יום ויום וכל רגע ורגע שהיה משמעותי לעצמו. כך ירבו ימיכם וימי בניכם.

הרב שלמה וילק, רב קהילת "יעל" בשכונת בקעה בירושלים וראש התיכון התורני "דרך אבות" באפרת