פרשת אחרי מות – קדושים
מיכל פלהיימר

"ואת שבתותי תשמורו". מה לדעתכם צריך להיות התוכן העיקרי של השבת? (מנוחה, אכילה, חברים, משפחה, קריאה, לימוד תורה)


פרשת תזריע מצורע
מיכל פלהיימר

"בדד ישב". אנשים רבים, ביניהם בני נוער ומתבגרים חווים בדידות בחייהם. האם לדעתכם הבדידות היא חוויה שלילית במהותה? הנגעים באים על לשון הרע (רש"י). מה לדעתכם מניע את האדם לדבר לשון הרע, ומהי הדרך להימנע מכך? האם צריך לשתוק כל היום? להתבדל מהחברה?


פרשת ויקרא (זכור)
מיכל פלהיימר

"אשר קרך בדרך". בכל חברה כמעט ישנו אחד שדואג "לקרר" את האווירה ולזרוק הערות ציניות וקרירות. מה דעתכם על כך?


פרשת יתרו
מיכל פלהיימר

"ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערוותך עליו" – מהי לדעתכם הדרך הטובה ביותר לחנך לצניעות בלבוש? האם וכיצד נכון להעיר על בגד לא צנוע? האם מוסדות החינוך צריכים לעסוק בזה? "ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב" – מה לדעתכם צריכה להיות השאיפה שלנו בעבודת ה' – עבודת הכלל או עבודת הפרט? במה צריך האדם להשקיע את מירב זמנו וכוחותיו? פ"ש חינוך: רעיונות לדיון עם ילדינו המתבגרים בשולחן השבת – פרשת יתרו


פרשת בשלח
מיכל פלהיימר

"מי יתן מותנו ביד ה' בארץ מצרים בשבתנו על סיר הבשר" – מה דעתכם על תרבות המנגלים (ביום העצמאות ובזמנים אחרים), ועל ישיבה בצוותא סביב סיר הפויקע? האם אדם צריך "להחזיק מעצמו" או לא? למה נכון לשאוף – לתחושה של התבטלות, או לתחושה כי אני שווה הרבה? פ"ש חינוך: רעיונות לדיון עם ילדינו המתבגרים בשולחן השבת – פרשת בשלח


פרשת שמות
מיכל פלהיימר

"והנה שני אנשים עברים ניצים, ויאמר לרשע למה תכה רעך" – האם אדם צריך להתערב במריבה שאינה שייכת אליו? האם עליו לנסות לפשר בין הצדדים או להביע את דעתו מי צודק? "הלא אהרן אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידבר הוא, וגם הנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח בליבו" – מהי הדרך להתמודד עם רגשות קנאה העולים בליבנו? כיצד ניתן להגיע למעלתו של אהרן אשר מצליח לשמוח בגדולתו של משה? פ"ש חינוך: רעיונות לדיון עם ילדינו המתבגרים בשולחן השבת


פרשת ויחי
מיכל פלהיימר

"וידגו לרוב בקרב הארץ". מהו היחס שלכם למשפחות ברוכת ילדים? האם לדעתכם יש לעסוק ב"תכנון משפחה"? רעיונות לדיון עם ילדינו המתבגרים בשולחן השבת – פרשת ויחי


פרשת וישלח
מיכל פלהיימר

היכן עובר הגבול בין ענווה לבין חוסר ביטחון עצמי? מהי הדרך הראויה להתייחס לרכוש וממון? פ"ש חינוך: רעיונות לדיון עם ילדינו המתבגרים בשולחן השבת – פרשת וישלח תשע"ו


פרשת תולדות
מיכל פלהיימר

דיונים מתוך הפרשה על ליצנות ועל נסיעות לחו"ל. פ"ש חינוך: רעיונות לדיון עם ילדינו המתבגרים בשולחן השבת – פרשת תולדות תשע"ו


פורים
הרב יוני לביא

פורים בפתח וההתרגשות גואה. לקראת הסעודה החגיגית קבלו אוסף שאלות לדיון, הפעלות ומשימות להעשיר את השולחן המשפחתי.